Mesai Dışı Çalışma

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanvekili Dr.Serdar SÜTCÜ ve Genel Sekreteri A.Tarık İŞMEN ile Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İrfan KARABABA, 08.05.2014 tarihinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yetkilileri  ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede; 2013 yılında yayınlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin hukuka aykırı bulunan bazı maddelerinin iptali için Türk Tabipleri Birliği ile birlikte açılan dava sonucunda Danıştay’ın mesai sonrasında yapılan çalışmaya ilişkin hükmü durdurduğu hatırlatılarak  bu kararın; meslektaşlarımızın özlük haklarında herhangi bir olumsuzluk ve gelir kaybı yaratmadan uluslararası sözleşmeler ve yargı kararlarına uygun olarak hayata geçirilmesi gerektiği dile getirildi.

Yetkililer görüşmede; Danıştay kararından sonra durumun Bakanlıklarınca değerlendirildiğini, sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi esas olmakla beraber  dişhekimlerinin de lehine olacak  bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını ifade  etmişlerdir.

Konuyla ilgili yazımız için tıklayınız…

 
 
 

Ek Bilgi