TDB MSS BAŞLADI

20. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları Sempozyumu Aydın - Kuşadasında başladı.

                                     

TDB MYK, 34 Oda yöneticilerinin katıldığı toplantı şu gündem maddeleriyle çalışmaya başladı:

1) 14.Dönem Merkez Yönetim Kurulu'nun dişhekimliğine yönelik projeksiyonu

2) Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık verilerinin toplanmasına yönelik uygulamaları

3) 3224 sayılı kanunda değişiklik yapılması düşünülen,geçmiş dönem Başkanlar Konseyi toplantılarında mutabık kalınan taslak hakkında bilgilendirme,

4) İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu'nun Oda bölgelerinde uygulamasına  yönelik Oda başkanlarının bilgi paylaşımı,

5) Yasal düzenlemelerin güncel gelişmelerin görüşülmesi,

Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "Tam Gün" Uygulamasındaki Son Durum,

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Yürütmeyi Durdurma Kararı,

6) Serbest çalışan dişhekimlerinin farklı sosyal güvenlik kapsamındaki hizmetlerinin birleştirilmesi ve emekliliğe yansımalarının mevzuattaki yeri.

 

                              

 

Meslek Sorunları Sempozyumunda çalışma gurupları oluşturularak raporların hazırlanmasına başlandı.

TDB 20. Uluslarası Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları Sempozyumu'na Oda Başkanımız Nebil Seyfettin, Genel Sekreterimiz Ahmet Kanatlı ve Kamuda çalışan meslektaşlarımızdan Mithat Baklacı katıldı.

                                        

                      

 

 
 
 
 

Ek Bilgi