TDB KONGRESİ KUŞADASI’NDA YAPILDI

Türk Dişhekimleri Birliği 20.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Efes Kongre Merkezi Kuşadası’nda 26-31 Mayıs tarihlerinde başarıyla tamamlandı.

 Ortadoğu’nun en büyük organizasyonu olarak kabul edilen kongreye Hatay Dişhekimleri Odası üyelerinden 40 Dişhekimi ve Türkiye genelinden 1700 dişhekimi katılmıştır.                                                            

Kongre açılış törenine Dünya Dişhekimleri Birliği FDI başkanı Dr. Patrick HESCOT,15 ülkenin Dişhekimleri Birliği Başkanları, Milletvekilleri, Dişhekimliği Fakülte Dekanları, Bakanlık temsilcileri, DİŞSİAD Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere çok sayıda konuk katıldı. Kongrenin bilimsel bölümünde 70’e yakın bilim adamı son gelişmeler konusunda konferanslar verdi.

Kongrenin ilk üç gününde meslek sorunları sempozyumu yapıldı. Bu toplantıya Hatay Dişhekimleri Odası yönetim kurulundaki arkadaşlarda katıldı.

    

FDI 2013 Dünya Dişhekimliği Kongresinde kabul edilen “FDI 2020 Vizyonu Rehberliğinde İstanbul Deklarasyonu” ana temalı Meslek Sorunları Sempozyumunda TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye genelindeki Dişhekimleri Odalarının Başkan ve yöneticileri, dişhekimleri, akademisyenler, sağlık bakanlığı temsilcileri, öğrenciler, sanayiciler, diş teknisyenleri yani mesleğin tüm bileşenleri dişhekimliği mesleğini masaya yatırdılar.

Meslek Sorunları Sempozyumu içerisinde oluşturulan ve 26 Mayıs’ta çalışmalarına başlayan 7 Çalışma Grubu; eğitimden başlayarak, serbest ve kamu dişhekimliği, diş teknisyenleri ve yardımcı personel ile dental sektöre ait durum tespiti yaparak, hazırladıkları raporlarla dişhekimliği mesleğinin politik değişiminin ve yeni misyonunun ülkemizdeki yol haritasını çıkardı.

 

Ek Bilgi