TAŞERON ÖLÜMDÜR

Bilindiği üzere Hükümetin yıllardır gündeminde olan "Taşeron Yasası", 30 Mayıs 2014 tarihi itibariyle Meclis’e sevk edildi.

  Türk Dişhekimleri Birliği; taşeron çalışmayı kamuda temel çalışma haline getiren yasaya karşı; sağlık alanında örgütlü sendika, meslek örgütü ve derneklerle ortak eylem ve etkinlikler yapma kararı almıştır.

Bu doğrultuda Soma’da yaşanan maden faciasının birinci ayı olan 13 Haziran 2014 Cuma günü Yönetim Kurulu'muz basın açıklaması yaptı.

 

 

 

 
 

Ek Bilgi