HAMOK Basın Açıklaması Yaptı

İsrail'in Gazze'de yaptığı vahşete karşı HAMOK Basın Açıklaması yaptı.

Basın Açıklaması Metni:

İSRAİL’İN GAZZE’DE YAPTIĞI VAHŞETE SEYİRCİ KALINMAMALIDIR! İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNANLAR İSRAİLE KARŞI TAVIR ALMALDIR!


           İsrail işgal altında tuttuğu Filistin’de görülmemiş bir katliama imza atıyor. “Koruyucu hat” adını verdiği operasyonla Gazze’ye ölüm yağdırıyor. Bu acımasız saldırıyı günlerdir büyük bir endişe, nefret ve üzüntüyle yakından takip ediyoruz.
Ortadoğu’da savaşa yıkıma ve katliama sebep olan güçleri ve onları finanse edenleri kınıyoruz. Bölgede yıkım ve ölümlerin müsebbibi emperyalizm, Filistin topraklarını işgal eden Siyonizm ve bu iki güce taşeronluk yapan bölgenin gerici güçleridir.
Bölgede ikinci Skyes-Picot istemiyoruz. Uygarlıklarının merkezi olan bu coğrafya halkının kendi iradesiyle barışı tesis edebileceklerine inanıyoruz. Işid’e, Nusra’ya pragmatist davranan ve askerim nereye kadar uzanırsa toprağım orasıdır diyen güçlere ve bölgedeki bir arada yaşama kültürüne karşı dinamit görevi üstlenen her gücün karşısındayız. Bu güçlerin karşısında antiemperyalist, antisiyonist, antigerici direniş cephesinin; bölgede demokrasiyi ve barışı tesis etmesi için her örgütlenmenin daha çok Ortadoğu’daki halkların saflarını ve söylemini birleştirmesi gerekmektedir.
         Balfour bildirisiyle Filistin topraklarında tesis edilen emperyalist Siyonist işgal yok edilmeden ne Filistin’de ne de Ortadoğu’da insan hakları demokrasi ve barış tesis edilemez.Bu nedenle kesin bir dille emperyalizmin, İsrail siyonizminin ve İslam adını kullanan tekfirci terör şebekeleri olan Işid, Nursa ve bunların taşeronlarını kınıyoruz. İsrail Filistin’den elini çek! Amerika Ortadoğu’dan elini çek! Tekfirci terör şebekeleri sizi besleyen güçlerle birlikte İslam coğrafyasından defolun.Katliam, şiddet ve savaşın gerekçesi ne olursa olsun kabul edilemez. Taraflar sorunlarını barışçıl, demokratik, siyasal ve diplomatik yollarla çözmeye çalışmalıdırlar. Bölgede demokratik ve barışçıl bir kültür için çaba harcanmalıdır. İsrail’in Gazze’de yaptıkları insanlık dışı kabul edilemez uygulamalardır. Bu nedenle İsrail’i kınıyor, Birleşmiş Milletler dâhil tüm uluslararası kuruluşları ve devletleri İsrail’e karşı yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. 


                                                                                                        HAMOK DÖNEM SÖZCÜSÜ 
                                                                                                                   ÖMERİYİEL

 

 

 

Ek Bilgi