DONDURUCU SOĞUĞA,KARA KIŞA RAĞMEN ODALARIMIZ ISRARLA ANKARAYA TAŞINIYOR

TDB ve Odaların yok sayıldığı, Tıp alanında yaratılan sermaye birikiminin dişhekimliğinde oluşturulmaya çalışıldığı,
 dişhekimliğinin de büyük sermayeye teslim edileceği, Dişhekimliğinin  muayenehane ve polikliniklerde yapılmasının zorlaştırıldığı, serbest ve kamuda çalışan meslektaşlarımızın işçileştirileceği  yeni yönetmelik taslağına karşı sağlık bakanlığına ortak sesimizi duyurmak üzere odalarımız kar kış demeden sırayla her gün Ankara'ya gidiyorlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ek Bilgi