GAZETE İLANIYLA; KAMUOYUNA, SAĞLIK BAKANINA VE BAŞBAKAN'A SESLENDİK

Türk Dişhekimleri Birliği; 34 Dişhekimleri Odasının ve 25.000 dişhekiminin temsilcisi olarak ağız  diş sağlığı hizmeti verilmesinde,
 % 49’la dişhekimi olmayan sermayenin mesleğe ortak edilmesine yönelik yapılan yönetmeliğin;
 
      - Ağız diş sağlığını ticarileştirileceği
 
      - Meslek etiğini yok edeceği
 
      - Dişhekimlerini işçileştireceği
 
      - Hizmet kalitesini düşüreceği,
 
     - Hastaya  doğru ve gerçek ihtiyacı yerine kâr amacıyla bakılacağı, gerekçeleriyle yaklaşık bir yıldır siyasi platformda ve son bir aydır Sağlık Bakanlığı’na yürüyerek karşı çıkmaktadır.   
Yapılması istenen  yönetmelik değişikliği ile  ağız-diş sağlığı hizmetleri pahalılaşacak ve ağız-diş sağlığı hizmeti veren kuruluşların bir ticarethane zihniyeti ile işletilmesi kaçınılmaz olacaktır.
Halkımızın güvenli ve ticarileşmemiş ağız diş sağlığı hizmetlerini alabilmesi adına Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılmak istenen bu yönetmeliğe HAYIR! diyoruz. 
Ve bu gün aşağıda bulunan, Hürriyet Gazetesinde yer alan ilanımızla; kamuoyuna, Sağlık Bakanına ve Başbakana bir kez daha seslendik.
Ağız diş sağlığı hizmetlerinin kalitesinin düşmesine neden olacak, ağız diş sağlığı giderlerini çığ gibi büyütecek ve dişhekimlerini meslek etiğinden uzaklaştıracak davranışlara yol açacak bu yönetmelik değişikliği çalışmaları durdurulmalı  ve  Sayın Başbakan duyarlılık gösterip yönetmeliği imzalamamalı.
Hiç bir ihtiyaçtan doğmayan, ancak tek gerekçesi bir elin parmaklarının sayısını geçmeyecek illegal hatırlı kuruluşlara meşruiyet kazandırmayı amaçlayan yönetmeliğin bu maddesi için mücadelemiz demokratik  ve hukuk kuralları içerisinde devam edecektir.
Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyururuz. 
 
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
 
DİŞHEKİMLERİ ODALARI
 
Adana Dişhekimleri Odası          
 
Ankara Dişhekimleri Odası        
 
Antalya Dişhekimleri Odası
 
Aydın Dişhekimleri Odası          
 
Balıkesir Dişhekimleri Odası     
 
Bursa Dişhekimleri Odası 
 
Çanakkale Dişhekimleri Odası  
 
Denizli Dişhekimleri Odası    
 
Diyarbakır Dişhekimleri Odası  
 
Edirne Dişhekimleri Odası        
 
Elazığ Dişhekimleri Odası      
 
Erzurum Dişhekimleri Odası
 
Eskişehir Dişhekimleri Odası  
 
Gaziantep Dişhekimleri Odası
 
Hatay Dişhekimleri Odası
 
Isparta Dişhekimleri Odası      
 
İstanbulDişhekimleri Odası    
 
İzmir Dişhekimleri Odası
 
Kahramanmaraş Dişhekimleri Odası
 
Kayseri Dişhekimleri Odası
 
Kocaeli Dişhekimleri Odası
 
Konya Dişhekimleri Odası  
 
Malatya Dişhekimleri Odası    
 
Manisa Dişhekimleri Odası
 
Mersin Dişhekimleri Odası        
 
Muğla Dişhekimleri Odası      
 
Sakarya Dişhekimleri Odası
 
Samsun  Dişhekimleri Odası     
 
Sivas  Dişhekimleri Odası        
 
Şanlıurfa Dişhekimleri Odası     
 
Tekirdağ Dişhekimleri Odası      
 
Trabzon Dişhekimleri Odası    
 
Uşak Dişhekimleri Odası
 
Zonguldak Dişhekimleri Odası
 

Ek Bilgi