TDB BAŞKANLAR KONSEYİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

3 Şubat 2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sununan Sağlık Kuruluşları hakkındaki yeni yönetmeliği görüşmek üzere TDB Başkanlar Konseyi 1 Mart 2015 Pazar Günü

 İstanbul'da olağanüstü toplandı. Toplantıya Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Nebil Seyfettin katıldı.

Olağanüstü Başkanlar Konseyi Toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri ele alındı.
 
1.  3 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Değerlendirilmesi,
 
2.  Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin 13-14 Mart 2015 İş Bırakma Eyleminin Değerlendirilmesi,
 
3.  TDB Akademi Yönergesinin Tanıtımı ve Tartışılması,
 
4.  20 Mart Dünya Oral Sağlık Günü  Ağız Diş Sağlığı  Parlamentosu  Toplantısı,
 
5.  Sağlık Bakanlığı E-Nabız Projesi.
 
Toplantı sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde;  “Yönetmeliğin katkıya bütünüyle kapalı hazırlanış şekli, iktidarın anti demokratik zihniyetinin mesleğimize yansımasıdır.  Kendi içinde bile tutarsız olan yönetmeliğin iptali için demokratik ve hukuki tüm haklarımızı kullanacağımızı belirtiriz” denildi.
 
TDB OLAĞANÜSTÜ BAŞKANLAR KONSEYİ 
SONUÇ BİLDİRGESİ
 
1 MART 2015,İSTANBUL
 
Öncelikle kalemiyle, sözleriyle ve en zor durumlarda aldığı tutumlarla onurumuz olan  Yaşar KEMAL’i saygıyla anıyoruz.      
 
Biz Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları olarak ağız diş sağlığı hizmetlerinin genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu sürekli belirtmekteyiz.
 
Çağdaş ülkelerde olduğu gibi kamudan ve özelden verilen hizmetler için uzun vadeli sağlık politikaları belirlenmesi şarttır. Ne yazık ki 3 Şubat 2015 tarihinde yayınlanan yönetmelikle  "fertlerin ve toplumun sağlığını koruma maksadı" bir kenara bırakılarak bambaşka amaçlara hizmet edilmektedir.   
 
Bu yönetmelikle;
 
Toplumun, ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ulaşması daha da pahalılaşacak ve zorlaşacaktır
Dişhekimlerinin mesleklerini uygulama özgürlükleri kısıtlanacaktır.
Sermaye, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan kuruluşlara girerek sağlığı ticarileştirecektir.
Sağlıkta tekelleşmenin önü açılarak dişhekimleri işçileşecektir.
Meslek kuruluşumuzun yetkilerini budanarak etkisizleştirecektir.       
Halbuki bu yönetmelik,  25000 dişhekiminin temsilcisi olan Türk Dişhekimleri Birliği ile birlikte çalışılarak mesleğimizin ve toplumun beklentilerine en uygun şekilde hazırlanabilirdi.
 
Yönetmeliğin katkıya bütünüyle kapalı hazırlanış şekli, iktidarın antidemokratik zihniyetinin mesleğimize yansımasıdır.  Kendi içinde bile tutarsız olan yönetmeliğin iptali için demokratik ve hukuki tüm haklarımızı kullanacağımızı belirtiriz.
 
Bu anlayış yine "özgürlükleri koruma" adı altında iç güvenlik paketi olarak da kendini göstermektedir. Getirilmek istenen bu düzenlemeler, özgürlükleri korumayı değil baskıyı ve susturmayı hedefleyerek bizi çağdaş dünyadan her geçen gün uzaklaştıracaktır.
 
Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu yanlış uygulamalar karşısında, Türk Dişhekimleri Birliği olarak tüm sağlık meslek örgütleri ile birlikte, sağlık emekçilerinin haklarına ve toplumun sağlık hakkına sahip çıkmak için  13-14 Mart’ta g(ö)revdeyiz.
 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne sayılı günler varken gittikçe artan kadına şiddet olaylarını açık olarak kınıyoruz. Şiddetin önlenmesi için yapılacak tüm çalışmalara ve atılacak her adıma biz Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları olarak en büyük desteği vereceğimizi belirtiyor,  saygılarımızla kamuoyuna beyan ediyoruz. 
 
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
 
 

Ek Bilgi