BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPTIK

 Yeni yönetmeliği değerlendirmek üzere 1 Mart 2015 tarihinde İstanbul'da  olağanüstü toplanan TDB Başkanlar Konseyinde görüşülen gündem maddeleri konusunda meslektaşlarımızı SMS ile davet ederek 

 2 Mart 2015 Pazartesi Günü bilgilendirme toplantısı yaptık.

Aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda bilgilendirmeleri Odamız Başkanı Nebil Seyfettin ve Genel Sekreter Ahmet Kanatlı yaptılar.

1 Mart 2015 Hatay Dişhekimleri Odası Genişletilmiş Toplantısı Gündem Maddeleri:

1. 3 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Değerlendirilmesi
2. Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin 13-14 Mart 2015 İş Bırakma Eyleminin Değerlendirilmesi
3. TDB Akademi Yönergesinin Tanıtımı ve Tartışılması
4. 20 Mart Dünya Oral Sağlık Günü Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu Toplantısı
5. Olağanüstü Başkanlar Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Ek Bilgi