MUAYENEHANE AÇMAK İÇİN BELEDİYELERE ARTIK BAŞVURULMAYACAK

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na Türk Dişhekimleri Birliği’nin talebi ile yapılan değişiklikle, meslektaşlarımızın açtığı muayenehane ve müşterek muayenehaneler iş yeri açma ruhsatı almak zorunda olmaktan çıkartıldı. 
Bu sayede, işyeri açma ruhsatı düzenlenmesi için belediyeye başvurmak, bütün kat maliklerinden onay almak ve ruhsat harcı ödemek gibi zorunluluklar ortadan kalkmıştır. Böylece, apartmanlarda muayenehane açılmasında yaşanan sorunların tamamı değilse de hiç olmazsa biri aşılmış oldu.
 
Söz konusu değişikliğin  78. madde olarak yer aldığı 6645 sayılı Kanun, 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak  yürürlüğe girmiştir.
 
Türk Dişhekimleri Birliği
Hatay Dişhekimleri Odası

Ek Bilgi