TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. OLAĞAN GENEL KURULU BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Türk Dişhekimleri Birliği 15. Olağan Genel Kurul’u 8-9-10 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara’da toplanarak çalışmalarını başarıyla tamamladı.

 Genel Kurul’a bazı Siyasi Partilerin Genel Başkan Yardımcıları, Meslek Temsilcileri Birlikleri Başkanları, Dekanlar, Dernek Başkanları, Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri, Türk Dişhekimleri Birliği Eski Genel Başkanları ve 34 Dişhekimleri Odası Başkanı ve Delegeleri katıldılar.

Açılış konuşmasını yapan Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Taner YÜCEL, son 2,5 yılda TDB’nin yapmış olduğu faaliyetleri anlatarak yalnızca meslektaş sorunlarını ortaya koyan değil, aynı zamanda üreten, ürettiği ve çoğu zaman bilimsel kanıta dayalı, bilimsel kanıt olmadığı zamanda Dünya ülkelerinden kabul görmüş örnekleri esas alınarak ortaya koyduğu çözümleri; ilgili kurum, karar verici merci ve yetkililerle paylaşan, bunları büyük bir etik anlayış ve şeffaflık içerisinde çoğulculukla ortaya koymayı tercih eden bir yapı ve yönetim anlayışına  sahip olduğunun altını çizdi.

 YÜCEL; Şeffaf, hesap verebilirlik ilkesinden ödün vermeyen, tüm meslektaşlarının özlük hakkına sahip çıkan, tarafsız, tüm kurumlarla iyi ilişki içerisinde bilgi ve deneyimini paylaşan, lider, örnek, güvenilir bir Türk Dişhekimleri Birliği oluşturduk. Tüm odalarımıza sahip çıkan bir anlayış içerisinde, ben değil biz dedik.” diye konuştu. 

Genel Kurul’da odamız adına konuşma yapan odamız Başkanı Nebil SEYFETTİN, bölgemizdeki meslektaşlarımızın sorunları ve bölgemizde yaşanan ekonomik ve siyasi sorunlar hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Odamız Kurultay Delegesi Nahittin Tumani söz alarak Kamudaki meslektaşlarımızın sorunları hakkında bir sunum yaptı.

Genel Kurul’da odamızı temsil eden Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kurultay Delegeleri şu isimlerden oluştu:

 

 

1.      Mithat Baklacı

2.       Behiye Bolgül

3.       Leyla Ergün

4.       Adnan Girişken

5.      Orhan Günal

6.      Mehmet Güzelyurt 

7.      Ahmet Karbeyaz

8.      Nebil Seyfettin 

9.       Nahittin Tumani

Genel Kurulumuzda Divanı yönetmek üzere odamız Kurultay Delegesi Orhan Günal da divan kuruluna seçilmiştir.

 İki ayrı grup olarak seçime gidilen genel kurulda, odamızın da desteklediği Prof. Dr. Taner YÜCEL tekrar seçilmiştir. Ayrıca Türk Dişhekimleri Birliği Denetleme Kurulu üyeliğine Hatay Dişhekimleri Odası Kurultay Delegesi Mithat Baklacı seçilme başarısını göstermiştir.

Genel Kurul’da seçilen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini kutluyor, başarılı bir çalışma dönemi geçirmelerini diliyoruz.

            

                                                                                                                         Hatay Dişhekimleri Odası

                                                                                                                                 Yönetim Kurulu

Kesin olmayan seçim sonuçları, aşağıda görülen tablodaki gibidir.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE
15. DÖNEM TDB ORGANLARI

Sıra No

Adı Soyadı

YÖNETİM KURULU

 

1

 TANER YÜCEL

48

62

41

 

2

 SERDAR AK

48

63

37

 

3

 MEHMET AĞAOĞLU

45

60

36

 

4

 ALİ GÜRLEK

45

64

32

 

5

 YEŞİM SARAÇ

40

58

39

 

6

 TUNCAY SEVEN

40

59

34

 

7

 İRFAN KARABABA

33

64

35

 

8

 ZEHRA NİLGÜN ÖZYUVA

40

55

36

 

9

 MUSTAFA DÜĞENCİOĞLU

26

42

62

 

10

 LÜTFİ GÜNDOĞDU

38

52

37

 

11

 GÖKMEN KENAN ÖZDAL

36

43

46

 

 

 

Sıra No

Adı Soyadı

DİSİPLİN KURULU

 

1

 TURHAN ATALAY

45

60

39

 

2

 BAHAETTİN DAĞLIOĞLU

45

60

33

 

3

 UFUK İŞMAN

47

54

37

 

4

 BÜLENT ÇELİK

39

60

38

 

5

 HÜSEYİN CAHİT ONUR

38

61

33

 

6

 ALİ İRFAN KÖSEOĞLU

37

58

36

 

7

 MUAMMER ERTAN

39

55

36

 

8

 UĞUR YAPAR

38

49

37

 

9

 İSMAİL KURTULUŞ

37

51

34

 

 

 

Sıra No

Adı Soyadı

DENETLEME KURULU

 

1

 SERDAR SIRALAR

36

51

63

 

2

 METİN AKTAN

43

56

38

 

3

 UFUK ARALP

40

56

40

 

4

 ECE EDEN

44

56

36

 

5

 MİTHAT BAKLACI

41

48

32

 

 

 

 

Ek Bilgi