SGOP 3. YILINI BAŞARIYLA TAMAMLADI

 
Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yürütülen ve Odamız komisyonlarında gönüllü olarak görev alan dişhekimleri tarafından
 uygulanan Sağlığı geliştiren Okullar (SGOP) Projesi çalışmaları 3. yılını tamamladı.
   Proje kapsamında ilkokul Birinci sınıfında muayene edilerek kontrol altına alınan Öğrenciler 4 yılını yani ilkokulu tamamlayana kadar yılda en az 2 kere ziyaret ediliyor eğitici kitapçıklar, Diş Fırçası,Diş macunu veriliyor ve dişlerin güçlenmesi için Flor Vernik uygulanıyor.
 
         Sağlığı Geliştiren Okullar Projesinin genel amacı; 
 
         İlköğretim öğrencilerinde, ağız diş sağlığı düzeyinin yükseltilmesini amaçlayan bu program; sağlık eğitimi ile kişisel hijyen, ağız diş sağlığı alanında diş fırçalama alışkanlığını kazandırma ve floridlerin kullanımı ile diş çürüklerini azaltarak, ağız diş sağlığının korunması ve geliştirilmesini sağlamaktır.
 
        Projenin hedeflerini ise; 
 
İlköğretim öğrencilerinde, diş fırçalama alışkanlığını % 75’e çıkarmak, 
12 yaş grubunda düşük ve orta çürük risk grubunda diş çürükleri ve sonuçlarını 1’e düşürmek
12 yaş grubunda yüksek çürük risk grubunda diş çürükleri ve sonuçlarını 
2.5’e düşürmek
Dişeti iltihabında % 80 iyileşme sağlamak
 
  Bireylerin sağlık konusunda bilgi sahibi olmaları, kendi sağlıklarını koruma noktasına gelmelerini sağlayamamaktadır. Ancak bu bilgiler, davranış değişikliği sonucu uygulamaya ve günlük yaşama geçirildiğinde bir anlam kazanmaktadır. Örneğin, bireylerin pek çoğu, diş fırçalamanın önemli olduğunu ifade etmelerine karşın, ülkemizde doğru ve düzenli diş fırçalama alışkanlığı yaklaşık % 15 civarındadır.
 
    Ayrıca, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), gelecekte toplumlarda kronik dejeneratif hastalıkların yaygınlaşacağı öngörüsüne dayanarak, bu hastalıklarla ilgili doğru sağlık davranışlarının okullarda benimsetilmesi gerekliliğini vurgulamış ve ‘Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi’ni hazırlamıştır. Ağız diş sağlığı alanının da bu kapsamda dikkate alınması gerektiğini bildirmiştir. 
    Önemli bir nokta da, son yıllarda yapılan pek çok çalışma ile, kötü ağız sağlığının genel sağlığı da etkilediğini gösterilmiş olmasıdır. Bu nedenle de DSÖ 2003 yılında yayımladığı raporda; kronik dejeneratif hastalıklarla ilgili olarak yapılan koruyucu çalışmaların yanına ağız diş sağlığının da ilavesinin önemli olduğunu vurgulamıştır.
 
   İlimizde başta Antakya’ da Fenerbahçe İlkokulu ve Hatay Nizamettin Özkan İlkokulu olmak üzere İskenderun’ da Mithatpaşa İlkokulu ve Emel Akçay İlkokulu’ nda Ağız ve Diş Sağlığı eğitimi ve flor vernik uygulaması bu yıl itibariyle tamamlanmıştır. 
   
   Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi ( SGOP) seneye 4. yılını tamamlayacaktır.
 
  Türk Dişhekimleri Birliği Toplum Ağız Diş Sağlığı ve Eğitimi Komisyonunun ilkokul öğrencilerinde kişisel hijyen, ağız diş sağlığı alanında diş fırçalama alışkanlığını kazandırma ve floridlerin kullanımı ile diş çürüklerini azaltarak, ağız diş sağlığının korunması ve geliştirilmesinin sağlanmasının amaçlandığı Ağız Sağlığını Geliştiren Okullar Projesini Hatay’da Odamızın üyeleri olan  gönüllü Dişhekimleri tarafından gerçekleştiriyoruz.. 
 
Gönüllü çalışan Meslektaşlarımız,
 
MKÜ Dişhekimliği Fakültesi Doç. Dr. Behiye Bolgül, 
Ahmet Kanatlı, 
Sema Tapman, 
Neslihan Baklacı, 
Mithat Baklacı, 
Ahmet Eraslan,
Nahiddin Tumani, 
Meltem Akemoğlu,
Davut Akemoğlu,
Eşref Kanadlı,
Leyla Ergün,
Ahmet Karbeyaz,
Nadir Kıran,
Ayten Kaya,
Kadir Kızılözen,
Vecih Akarca, 
Adnan Kimyon.
 
 
    Türkiye’nin en kapsamlı ve en çok maliyetli projesi olarak kabul edilen, bu çalışmalara katılarak emek veren tüm Meslektaşlarımıza ve Okul Müdürlerine bir kez daha teşekkür ederiz.
    Gelecek yıl tamamlanacak olan bu projenin devam etmesi için başta Sağlık Bakanlığı ve Velilerimiz olmak üzere tüm halkımızı duyarlı olmaya ve Ağız Diş sağlığı projelerine sahip çıkmaya çağırıyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ek Bilgi