SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 5. ULUSAL KONGRESİ

Ülkemizde tüm çalışanların yaşadığı genel iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının yanı sıra sağlık çalışanları da kendi alanlarında önemli sorunlar yaşamaktadır.
 Gittikçe ağırlaşan çalışma koşullarına bağlı şiddet başta olmak üzere diğer mesleki tehlike ve risklere karşı sağlık çalışanlarının sorunlarının dile getirilmesi ve çözüm yollarının bulunması yönünde yapılacak mücadele ve bu konudaki politikaları belirlemek üzere 24-25 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da  “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi” yapılacaktır.
 
"Şiddet başta olmak üzere diğer mesleki tehlike ve risklere karşı sağlık çalışanlarının sorunları masaya yatırılıyor..."

Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Eczacıları Birliği (TEB), Devrimci Sağlık-İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Hemşireler Derneği (THD), Türk Ebeler Derneği (TED), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER), Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği  (ATTD) başta olmak üzere Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ‘Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi’,  24-25 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda yapılacak. 

Kongrede;  gittikçe ağırlaşan çalışma koşullarına bağlı şiddet başta olmak üzere diğer mesleki tehlike ve risklere karşı sağlık çalışanlarının sorunlarının dile getirilmesi ve çözüm yollarının bulunması amaçlanıyor.  
 

Ek Bilgi