DİŞ HEKİMİ MUAYENEHANELERİNDE DÜZENLENEN BELGELER‏

 

Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Tekirdağ ilinde yaptığı tespitlerde, dişhekimi muayenehanelerinin genelinde yazılan reçetelerde;

hasta bilgilerinin eksik olduğu, protokol defterine kayıtlı olmayan hastalara reçete yazıldığı ya da protokol numaralarının yazılmadığı, dolayısıyla da fatura/serbest meslek makbuzu düzenlenmediği, bu eksikliklerle birlikte hastanın kullanması gereken ilaçların genellikle aile hekimlerine yazdırmaları şeklinde yönlendirme yapıldığı belirtilmektedir. 

 
Dişhekimi – hasta ilişkilerinde güven unsurunun önemli olduğu hepimizin kabulüdür. Hasta ile ilgili reçete, rapor ve benzer belgelerin düzenlenmesinde idari ve hukuki sorumluluklarımızın bulunduğu unutulmamalıdır. Bu bakımdan her belgenin kurallara uygun olarak doldurulması gerekmektedir.

Ek Bilgi