EKİM AYI’ NIN GENİŞLETİLMİŞ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK

Türk Dişhekimleri Birliği Akademisi Yönergesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Dişhekimliği Günlerinin de bulunduğu gündem maddeleri

 konusunda meslektaşlarımızı SMS ile davet ederek 05 Ekim 2015 Pazartesi Günü aylık bilgilendirme toplantısı yaptık.

Toplantı sonrasında konuşmacı olarak Mustafa Kemal Üniversitesi Arş. Gör. Hakkı YILMAZ “ Dişhekimliğinde Dijital Fotoğrafçılık” konusunda sunum yaptı.

Aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüldüğü aylık toplantıda bilgilendirmeleri Odamız Başkanı Nebil Seyfettin sundu.


05 Ekim 2015 Hatay Dişhekimleri Odası Genişletilmiş Toplantısı Gündem Maddeleri:


1- 14-15 KASIM 2015 MKÜ DİŞHEKİMLİĞİ GÜNLERİ
2- DİŞ HEKİMİ MUAYENEHANELERİNDE DÜZENLENEN BELGELER
3- 22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ VE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI
4- 25. VE 40. YILINI DOLDURAN MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN PLAKET TÖRENİ
5- TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ YÖNERGESİ
6- FDI BAŞKANLIK SEÇİMİ
7- ODAMIZ TARAFINDAN YAPILAN TOPLANTILAR VE SEMİNERLER
8- BALIKESİR ‘ DE YAPILACAK OLAN BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
9- “SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU ” 10 EKİM 2015 BASIN AÇIKLAMASI İÇİN ANKARA’ DA TOPLANIYOR.
10- “REÇETELERİN ZORUNLU BELGE OLMADIĞI” HAKKINDA TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TARAFINDAN GELEN GENELGE

 

Ek Bilgi