ETKİNLİKLERİMİZİ BASIN TOPLANTISI İLE KAMUOYUNA DUYURDUK

14-22 Kasım 2015 tarihlerindeki Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası etkinliklerimizi odamız hizmet binasında

basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuyla paylaştık.

BASIN TOPLANTISI METNİ :

TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI (12-22 KASIM 2015)

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 77. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anarak sözlerime başlamak istiyorum.

Ülkemizde 22 Kasım gününü içine alan hafta; Türk Dişhekimleri Birliği ve Odaları tarafından toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesine katkı koymak, dikkatini çekmek, doğru alışkanlıklar kazandırmak ve genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığı konusunda izlenen politikaları değerlendirmek amacıyla “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanmaktadır. Bu yıl kutlanacak etkinliklerimizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Mustafa Kemal Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ile odamız ortak olarak "MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ GÜNLERİ" adı altında sempozyumu Hatay'da gerçekleştirmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Türk Dişhekimleri Birliği ve Odaları, toplumun ve bireyin ağız diş sağlığının iyileştirilmesini ve nitelikli dişhekimliği hizmetinin sunulmasını amaç edinmiştir. Bu amacına ulaşabilmek için de bilimsel temelli, kanıta dayalı ve koruyucu ağız diş sağlığını önceleyen politikaları savunmaktadır.
Amacımıza ulaşabilmek adına, hafta boyunca tüm Odalarımızla birlikte, kamuoyu oluşturmak ve sesimizi yetkililere ulaştırabilmek için değişik etkinlikler düzenlemekteyiz.
Son yıllarda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) öncülüğünde başlatılan ve İstanbul’da gerçekleştirilen FDI Kongresi’nin de sonuç bildirgesi olarak imzalanıp deklare edilen FDI 2020 Vizyonu olan “Ağız Sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır ve temel insan hakkıdır.” sloganı, önümüzdeki dönemlerde TDB’nin ve Odalarının en önemli temel hedefi olacak ve çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz.
Artık tüm dünyada, ağız ve diş sağlığı modelini oluştururken, bulaşıcı olmayan hastalıklarla (kalp, şeker hastalığı, kronik solunum hastalıkları, ruh sağlığı hastalıkları, kanser vb.) ağız sağlığının ortak risk faktörlerine göre değerlendirilip ele alınması gerektiği yönünde çalışmalar yapılacaktır.
TDB’nin yıllardır yüksek sesle savunduğu Koruyucu Dişhekimliği uygulamaları ve devamlılığının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Bugüne kadar gerçekleşmesine katkıda bulunduğumuz;
**Ulusal Ağız ve Diş Sağlığı Günleri,
**Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitim Programı,
**Diş Koruma Günleri,
**Sağlığı Geliştiren Okullar Projeleri ile ağız diş sağlığı bilincinin oluşması yönünde önemli adımlar atılmıştır.

Bu bağlamda, TDB tarafından üç yıl önce başlatılan ”Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi”nin dördüncü etabını bu yılda devam ettirmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen bu projeye ilimizden 4 okulumuzda eğitimler ve koruyucu tedaviler karşılaştırmalı olarak devam etmektedir. Bu eğitimlerde çocukların ağız içi muayeneleri yapılarak fırça ve macun dağıtımı ve flor vernik uygulaması yapılmaktadır. Ulusal düzeyde yapılan bu çalışmaya gönüllü olarak katkı veren tüm meslektaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum.
Sizler aracılığıyla yeni oluşacak hükümete bir kez daha sesleniyoruz: Sağlık Bakanlığı’nın serbest çalışan dişhekimlerinin çalışma koşullarını belirleyen “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik” teki değişiklik, tarafların bir araya gelmesiyle tekrar düzenlenmelidir.
**Toplum ağız diş sağlığının iyileştirilmesi temelinde yapılan “özel muayenehanelerden hizmet alımı” talebimiz bir an önce hayata geçirilmelidir.
**Hangi gerekçeyle açıldığı anlaşılmayan, alt yapısı ve öğretim üyesi yetersiz fakültelerin sayısı giderek artmakta ve eğitimin niteliği azalmaktadır. 2003 yılında 15 olan dişhekimliği fakültesi sayısı 2015 yılında 65 olmuş ve her yıl 3000' in üzerinde dişhekimi mezun olmaya başlamıştır. Fakültelerimizin ülke gerçeklerine uygun olarak artışın durdurulması ve azaltılması gerekmektedir.
Kamuda çalışan meslektaşlarımızın sorunları da çığ gibi büyümektedir. Hergün değişen genelgelerle iş gücü zorlaşmakta, özlük hakları, ek ücret, nakil ve atamalarla ilgili belirsizlik, mesai sonrası nöbet, performans uygulamalarındaki dengesizlik ve emekliliğe yansıması, kamuda görev yapan sağlık personeline yönelik artan şiddete karşı yasalardaki düzenlemeler gibi sorunlar devam etmekte, çözümleri konusunda girişimler yetersiz kalmaktadır.
Son dönemlerde kamu alanındaki çalışmalarda bizim bütün ısrarlı engelleme çalışmalarımıza rağmen bir kanunla geçirilen UZMANLIK YASASI’ nın getirdiği sorunlar yaşanmaktadır. Bu yasanın çıkmasıyla dişhekimleri ile uzman dişhekimlerini ayrıştıran performans uygulamaları yeni bir ağır yara olarak kamudaki iş huzurunu kaçırmıştır.
Türk Dişhekimleri Birliği ve Hatay Dişhekimleri Odası olarak arzumuz, dişhekimliği uygulama alanlarının tümünde yani hem serbest çalışan dişhekimlerinin alanında hem de kamuda, dişhekimlerinin çalışma koşulları ve hastaların sağlığını ilgilendiren tüm düzenlemelerde, dünyanın kendine medeni diyen tüm ülkelerinde olduğu gibi, Sağlık Bakanlığı'nın meslek örgütlerinin bu konuların ayrılmaz bir ortağı, bileşeni olduğunu kabul etmesi ve buna uygun olarak hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz.
Bilimsel Dişhekimliği'nin 107. yılını kutlarken ne yazık ki ülkemizde ağız diş sağlığı göstergelerinde bir iyileşme olduğunu ne de bu hizmete ulaşabilmenin önündeki engellerin kaldırıldığını söyleyebiliriz.
Toplumun ağız diş sağlığında gerçek anlamda düzelme; Ancak dişhekimlerinin özelde ve kamuda emeklerinin karşılığını alabildiği, insanca çalışma ve yaşama taleplerinin karşılandığı zaman görünecektir.
Biz yinede meslek örgütümüzde hep bir arada, bilimsel doğrular ışığında, insandan ve emekten yana, mücadele umudumuzu yitirmeden devam etmekte ısrar edeceğiz.
Hatay Dişhekimleri Odası olarak; nitelikli ağız diş sağlığı hizmeti ürettiğimiz, eğitim seviyesinin yükseldiği, sağlık hakkına erişme engellerin kaldırıldığı, dişhekimlerinin çalışma koşullarının daha insani çerçeveye kavuşturulduğu, mesleki örgütümüzün etkinliğinin artığı, hukukun üstün olduğu, eşitlik, güven ve özgürlüğün en önemli değerler ve insan haklarının temel esas olduğu bir ülkede barış içinde yaşamak için umutlarımızı besleyip mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Ek Bilgi