GENEL KURULA ÇAĞRI

18. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ TEMMUZ AYINDA YAPILACAK


Bilindiği gibi 3224 sayılı yasanın 8. Maddesi Oda Olağan Genel Kurullarının iki yılda bir Nisan ayı içerisinde yapılmasını hükme bağlamıştır.
Bu vesileyle Yönetim Kurulumuz Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısını Nisan ayında gerçekleştirme kararı almıştır. Ancak Covid-19 Salgını nedeniyle alınan önlemler bağlamında insanların biraraya gelmemesi bilimsel olarak önerilmiş, pek çok önlemle birlikte toplantı yasakları da uygulamaya konulmuş olup, toplantı yasaklarının kalkmasından sonra yapılmasına karar verilmiştir.
Genel Kurul toplantısı 18 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’de Hatay Dişhekimleri Odası Yeni Binasında (Atatürk Mah. Nehir Cad. No:143/3 Küçükdalyan Antakya/HATAY), seçimler ise 19 Temmuz Pazar günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında Oda Hizmet Binamızda yapılacaktır.

Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul Toplantısı 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü, seçimler ise 26 Temmuz 2020 Pazar günü aynı yer ve saatlerde yapılacaktır.

Üyelerimize öncelikle Genel Kurula katılmanın yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatır, gerekli duyarlılığı göstermelerini rica ederiz.

 


GÜNDEM :

1.GÜN

1. Açılış
2. Başkanlık Divan Seçimi
3. Saygı Duruşu, İstiklâl Marşı
4. Yönetim Kurulu Başkanının konuşması
5. Konukların konuşması
6. Çalışma ve Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
7. Raporların aklanması
8. Yeni döneme ilişkin dilek ve öneriler
9. Adayların belirlenmesi,
      a- Yönetim Kurulu
      b- Denetleme Kurulu
      c- Disiplin Kurulu
      d- TDB Delegeleri2.GÜN

10. Seçimler.
11. Kapanış.


ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE !

Oda Genel Kurullarının seçimle ilgili toplantılarına üyelerin katılmaları ve oy kullanmaları zorunludur. Geçerli mazereti olmaksızın toplantılara katılmaları ve oy kullanmaları zorunludur. Geçerli mazereti olmaksızın toplantılara katılmayan, katılsa bile oy kullanmayan o yıl uygulanan en yüksek muayene ücreti kadar para cezası ile cezalandırılır. Bu üzücü duruma düşmemek için üyelerimizden Genel Kurula ve Seçimlere katılmalarını önemle rica ediyoruz.

 

Ek Bilgi