BAŞKANLAR KONSEYİ İSTANBUL'DA TOPLANDI

TDB Başkanlar Konseyi Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, 34 oda başkan ve temsilcisinin katılımıyla İstanbul’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

1-TDB Kongrelerinin Geleceği konulu çalışmalar hakkında bilgilendirme,
2-Genel Kurul kararlarına ilişkin MYK çalışmaları hakkında bilgilendirme,
3-TDB Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikası Belirleme Çalışması konulu Prof. Dr. Zeliha Aslı Öcek'in sunumu ve ardından anket çalışması,
4-TDB 23.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi hazırlıkları,
5-3-4 Haziran 2017 tarihli Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi hakkında bilgilendirme,
6-28 Mayıs 2017 tarihli Her Boyutuyla Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Çalıştayı hakkında bilgilendirme,
7-21-22 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi hakkında bilgilendirme.

Toplantıya Oda Başkanı Nebil Seyfettin, Genel Sekreter Davut Akemoğlu, katıldılar.

 

Ek Bilgi