ONAM FORMU ÖNEMLİ VE ZORUNLUDUR!

Değerli Meslektaşım,

Hastaya yapılacak her türlü müdahale için hastanın aydınlatılmış onamının alınmış olması zorunludur.

Bu onam, ağız ve diş sağlığı için yapılabilecek tıbbi işlemler ile bunların beklenen etkilerine ilişkin olarak hastanın anlayıp değerlendirebileceği açıklıkta bilgi verildikten sonra hastanın kararının açıklanması şeklinde ortaya çıkar.

Büyük cerrahi işlemlere ilişkin olarak hastadan alınacak aydınlatılmış onamın yazılı olması şarttır. Diğer işlemlerde aydınlatılmış onamın yazılı olması şart değilse de yazılı olmasında gerektiğinde ispat edilebilmesi bakımından yarar vardır.

Ekte sunulan aydınlatılmış onam örneği bütünüyle örnek olması için hazırlanmıştır. Hastaya gerekli bilgilerin tarafınızdan verilmesinden sonra, bu örnekten yararlanılarak aydınlatılmış onam belgesi hazırlanabilir. Tıbbi tedavinin özellikli olması ve/veya hastanın kişisel durumu sebebiyle ek risklerin olması halinde bu durumun hasta ile paylaşılması ve onam formunda ayrıca belirtilmesi gereklidir.

Son olarak vurgulamak gerekir ki, aydınlatma yapılmadan hastanın imzasının alınması gerçek bir onam olarak kabul edilmeyebilir. Onam, tedavi seçenekleri, yapılacak işler ve olası riskleri konusunda hastanın anlayabileceği açıklıkta bilimsel bilginin anlatılması ve rızanın bunun üzerine verilmesi halinde geçerlidir.

Saygılarımızla.

HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

Ek Bilgi