TDB 23.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

TDB'nin her yıl düzenlediği Uluslararası kongrelerin 23.cüsü İstanbul'da İstanbul Dişhekimleri Odasının organizasyonuyla gerçekleşti.

Kongrenin 18 Eylülde başlayan Meslek Sorunları Sempozyumunda odamız, Başkan Nebil Seyfettin, Genel Sekreter Davut Akemoğlu ve Eşref Kanadlı tarafınan temsil edildi.

TDB 23. Dişhekimliği Kongresi'nde "Uzun Dönem Başarı" teması işlendi.

Bilimsel program kapsamında ağız ve diş sağlığının önemi, korunması, tedaviye ihtiyaç duyulduğunda uygulanan teşhis yöntemleri ve buna göre yapılan tedavilerin uzun dönem başarılı olabilmesi için gerekenler tartışıldı. Kongrede ayrıca halk sağlığında ağız ve diş sağlığının önemi, koruyucu ve önleyici tedavi yöntemlerinin, rahatsızlıklardan sonra uygulanan tedavi yöntemleri ile karşılaştırılması ele alındı.

Kongre bilimsel programında; 22 yabancı konuşmacı ile Türkiye’den 66 konuşmacının yer aldığı 12 panel, 53 konferans, 16 kurs, 2 uydu sempozyumu, 1 forum oturumu ve yardımcı personel eğitimi yapıldı.

Konuşmacıların arasında odamız üyesi ve MKÜ Dişhekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Behiye Bolgül hocamız da vardı.

Kongrenin 21-24 Eylül tarihleri arasındaki Bilimsel bölümüne bu yıl da odamız üyeleri yoğun katılım gösterdiler.

 

 

 

 

 

Ek Bilgi