23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ MSS SONUÇ BİLDİRGESİ

 

( 20 Eylül 2017 / İstanbul)

Ülkemizde Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin nitelik ve niceliğinin arttırılması, aynı zamanda bu hizmeti veren dişhekimlerinin özlük haklarının korunması ve emeğin yüceltilmesi adına yürütülen TDB Ulusal Ağız ve Diş Sağlığı Politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmanın ara raporunun sonuçları, yürüttüğümüz çalışmanın mesleki geleceğimize büyük katkı sağlayacağını göstermektedir. Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikası Çalışmasının derinleştirilerek devam ettirilmesi ile bu çalışma sonuçları doğrultusunda TDB ‘nin belirleyeceği mesleki politikaların hayata geçirilmesi için Sağlık Bakanlığı ile elimizdeki somut öneriler ve uyarılar üzerinden işbirliğine gidilmesi hedeflenmektedir.


Plansızca sayısı arttırılan ve artık siyasi rant aracına dönüştürülen Dişhekimliği Fakülteleri’nin; kontenjanları, eğitim kadroları ve mezuniyet sonrası dişhekimlerinin yalnızlığı toplum sağlığı ve mesleğimiz adına kaygı oluşturmaktadır. Meslek örgütümüz Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Dekanlar Konseyi toplantılarında bu sorunu istatistiki bilgilerle ortaya koymakta ve önerileri ile takipçisi olmaya devam etmektedir.


Aynı zamanda belirtmek isteriz ki; ülkemizin eğitim sisteminde yaşananlar üniversitelerle sınırlı görülmemektedir. İzlenen tutarsız politikalar neticesinde TEOG sınavının yerine yeni bir sistem alternatifi oluşturulmadan plansız ve programsız bir şekilde kaldırılması ve bunun hemen sonrasında sınava 5 ay kala üniversite sınav sisteminin değiştirileceğinin açıklanması tüm eğitim alanlarında yaşadığımız kaosun ne denli derin olduğunu bizlere göstermektedir.
TDB’nin 3224 sayılı Kanunu için, zaman zaman servis edilen taslaklarla dillendirilen olası düzenlemelerin, Birliğimizin dile getirdiği evrensel değerleri ifade eden görüşleri dikkate alınmadan yapılmasının karşısında hukuk ve etik değerlerimizi arkamıza alarak direneceğimizi güçlü bir şekilde belirtiyoruz.


Sağlık Bakanlığının hazırlayarak hayata geçirdiği Sağlık Turizmi ve Turistin sağlığı hakkındaki yönetmelik meslek örgütümüz tarafından kesinlikle kabul edilemez. Hazırlanan bu yönetmelikle 3224 sayılı kanunun dişhekimlerine vermiş olduğu mesleki uygulama hakkının elimizden alınmaya çalışıldığı açık bir şekilde ortadadır. İlgili yönetmeliğin iptali hakkında yapmış olduğumuz yasal itirazımızın kabul edilerek bu yönetmeliğin ivedilikle iptal edileceğine inanıyoruz.


TDB Kongrelerinin gerek bilimsel gerekse sosyal yönlerinin güçlendirilerek meslek örgütümüzün tabanındaki örgütsel bilincin pekiştirilmesi ve gelişen teknolojinin takip edilmesi için fuar organizasyonlarıyla, meslek paydaşlarımızla birlikte arttırılması hedefi her kongremizde artan başarımızla geleceğe kuvvetli bir şekilde taşınmaktadır.
Kongrelerimizin TDB tarafından her yıl İstanbul’da ve aynı tarihlerde yapılması bu başarıyı daha da arttıracağı öngörülmüştür.


Sürekli Dişhekimliği Eğitimleri TDB Akademi çalışmaları ile kongrelerimiz dışında da mesleki bilginin ülkemizin her yöresindeki dişhekimlerine ulaştırılmasını ve dişhekimlerinin mezuniyet sonrası eğitimlerinin arttırılarak devam ettirilmesi sağlanmaktadır.
TDB, ülkemizin aydınlık geleceğine, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu devrimlerinden uzaklaşmadan, demokratik geleneğini koruyarak, bilimin rehberliğinde yol alarak ulaşılacağına inancını korumakta çalışmalarını bu çerçevede geliştirmektedir.

 

Ek Bilgi