TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

Bu yıl Tütkiye'de bilimsel Dişhekimliğinin kuruluşunun 109. yıldönümünü

içine alan17-25 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinliklerimiz ve Çukurova Dişhekimliği Günleri (ÇUDİG) Odamız Yönetim Kurulunun Antakya Divan Otel'de düzenlediği Basın Toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Basın açıklamasını Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nebil Seyfettin, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Etkinlikleri Programını Genel Sekreter Davut Akemoğlu okudu.

BASIN METNİ:

TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI (17-25-KASIM 2017)

Bu yıl Bilimsel Dişhekimliğinin 109. yılını, Çukurova Dişhekimliği Günleri (ÇUDİG) İle birlikte kutluyoruz.

Ülkemizde 22 Kasım gününü içine alan hafta;  Türk Dişhekimleri Birliği ve Odaları tarafından toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesine katkı vermek, dikkatini çekmek, doğru alışkanlıklar kazandırmak ve genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığı konusunda izlenen politikaları değerlendirmek amacıyla “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanmaktadır.


Türk Dişhekimleri Birliği ve Odaları,  toplumun ve bireyin ağız diş sağlığının iyileştirilmesini ve nitelikli dişhekimliği hizmetinin sunulmasını amaç edinmiştir.  Bu amacına ulaşabilmek için de bilimsel temelli, kanıta dayalı ve koruyucu ağız diş sağlığını önceleyen politikaları savunmaktadır.

Amacımıza ulaşabilmek adına, hafta boyunca tüm Odalarımızla birlikte, kamuoyu oluşturmak ve sesimizi yetkililere ulaştırabilmek için değişik etkinlikler düzenlemekteyiz.


Mesleğimizin içinde bulunduğu durum ülkemizde yaşanan sorunlardan ayrı düşünülemez.
Türkiye Cumhuriyet tarihine kara leke olarak geçen15 Temmuz darbe girişimini büyük acılarla yaşadık. Bu darbe girişimine karşı Dişhekimleri Odaları olarak DEMOKRASİDEN yana tavrımızı ilk günden itibaren koyduk.
Fakat darbe girişiminden sonra uygulanan OHAL’in süresinin uzatılması, parlamenter demokrasimizi kesintiye uğratmaktadır. OHAL ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerle yönetilen ülkemiz, daha kaotik bir ortama sürüklenmektedir. Bu ortam, Adalet, Eğitim ve Sağlık sistemimizi de olumsuz etkilemektedir. Biz hekimlerin korumakla sorumlu olduğumuz insan sağlığını ve yaşamını tehdit etmektedir. İnsanı yaşatmak için eğitim gören ve çok ağır şartlarda görev yapan hekimler artık birer birer değil üçer üçer intihar ederek yaşamına kıymaya başlaması bizleri yasa boğmuştur.
Yoğun ve bir o kadar yıpratıcı çalışma koşulları, uzun süren çalışma saatleri ve insanı yaşatmaya çalışırken içinde bulunulan duygusal empatinin getirdiği fedakarlık ve yüksek sorumluk duygusuna karşı şiddete uğrama riski, değersizleştirilen emek ve mesleki kimlik ve gelecek endişesi bu hazin sonuçların doğmasına neden olmuştur.
Başka acılar yaşanmaması için; başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri, meslektaşlarımızın kendi hayatından vazgeçebilme noktasına getiren koşulları düzeltmeye davet ediyoruz.
Ülkemizde normalleşme sürecinin biran önce başlaması ve Meclis’in işlerliğini kazanması için OHAL en kısa zamanda kaldırılmalıdır. Bizler basın ve düşünce özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi, meslek örgütleri ve STK’lar üzerindeki baskıların kaldırılması ve evrensel hukuk kurallarının uygulanması gerektiğine inanıyoruz.
TEOG sınavları kaldırılarak, birkaç gün içinde çıkarılan, eğitim camiası ve kamuoyunda tartışmalara neden olan yeni yöntemdeki, NİTELİKLİ - NİTELİKSİZ LİSELER tanımlaması biz dişhekimlerini de rahatsız etmiştir.
Son yıllarda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) öncülüğünde başlatılan ve İstanbul’da gerçekleştirilen FDI Kongresi’nin de sonuç bildirgesi olarak imzalanıp deklare edilen FDI 2020 Vizyonu olan “Ağız sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır ve temel insan hakkıdır.” sloganı,  önümüzdeki dönemlerde TDB’nin ve Odalarının en önemli temel hedefidir.
Bu misyona bağlı olarak,
TDB’nin yıllardır yüksek sesle savunduğu Koruyucu Dişhekimliği uygulamalarının ve Toplumun Ağız dişsağlığı seviyesinin artırılması için,
Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz,
**Ulusal Ağız veDiş Sağlığı Günleri,
**Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitim Programları,
**Diş Koruma Günleri ve
**Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi ile ağız diş sağlığı bilincinin oluşması yönünde önemli adımlar atılmıştır.
Bu çalışmalarımız sonucunda,son bir yıldır başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere bazı ilçe Belediyelerimizin öğrencilerimize diş fırçası,diş macunu ve eğitici broşür dağıtmalarını çok önemsiyor ve devamını dileyerek teşekkür ediyoruz.
Toplum ağız diş sağlığının iyileştirilmesi temelinde yapılan “özel muayenehanelerden hizmet alımı”talebimiz bir an önce hayata geçirilmelidir.
Kamuda çalışan meslektaşlarımızın hergün değişen genelgelerle iş gücü zorlaşmakta, özlük hakları, ek ücret, nakil ve atamalarla ilgili belirsizlik, mesai sonrası nöbet, performans uygulamalarındaki dengesizlik ve emekliliğe yansıması, kamuda görev yapan sağlık personeline yönelik artan şiddete karşı yasalardaki düzenlemeler gibi sorunlar devam etmekte, çözümleri konusunda girişimler yetersiz kalmaktadır.
Yaşadığımız meslek sorunlarından önemli bir tanesi de plansız ve donanımsız açılan ve son bir yılda sayıları seksene ulaşan dişhekimliği fakülteleridir. Her yıl dörtbinin üzerinde dişhekimi buralardan mezun olmaktadır. Bu plansızlık yeni mezun dişhekimleri için istihdam sorunu yaratmaktadır. Fakültelerde uygulanan performans sistemi, eğitimin içini boşaltmış ve eğitimin yeterliliğinin sorgulanmasına neden olmuştur. Bu konuyla ilgili çalışmalar bir an önce yapılmalıdır.
İlimizin birçok mahallesinde, Suriye’den gelip kendilerini dişhekimi olarak tanıtan kişilerin, denetimsiz,kaçak ve ruhsatsız olarak açtıkları muayehaneler halk sağlığını tehdit etmeye başlamıştır. Bu konuda yetkililerin yasalarımızın ön gördüğü denetimleri biran önce yapmasını ve bunu kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz.
Türk Dişhekimleri Birliği ve Hatay Dişhekimleri Odası olarak arzumuz, dişhekimliği uygulama alanlarının tümünde yani hem serbest çalışan dişhekimleri alanında hem de kamuda, dişhekimlerinin çalışma koşulları ve hastaların sağlığını ilgilendiren tüm düzenlemelerde, dünyanın kendine medeni diyen tüm ülkelerinde olduğu gibi, Sağlık Bakanlığı'nın meslek örgütlerinin bu konuların ayrılmaz bir ortağı, bileşeni olduğunu kabul etmesi ve buna uygun olarak hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz.
Biz yinede meslek örgütümüzde hep bir arada, bilimsel doğrular ışığında, insandan ve emekten yana, mücadele umudumuzu yitirmeden devam etmekte ısrar edeceğiz.
Hatay Dişhekimleri Odası olarak; nitelikli ağız diş sağlığı hizmeti ürettiğimiz, eğitim seviyesinin yükseldiği, sağlık hakkına erişim engellerininkaldırıldığı, dişhekimlerinin çalışma koşullarının daha insani çerçeveye kavuşturulduğu, meslek örgütümüzün etkinliğinin arttığı, hukukun üstün olduğu, eşitlik, güven ve özgürlüğün sağlandığı ve en önemli değer olan insan haklarının esas olduğu bir ülkede barış içinde yaşamak için umutlarımızı besleyip mücadeleye devam edeceğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Ek Bilgi