BAŞKANLAR KONSEYİ ANTALYA'DA TOPLANDI

TDB Başkanlar Konseyi 2017 yılının son toplantısını Antalya'da gerçekleştiriyor. Toplantıya TDB Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda Başkan ve Yöneticileri katıldı.

Toplantıda odamızı yönetim kurulu üyelerinden Nahiddin Tumani ve Eşref Kanadlı temsil ediyor.

Gündem:

1) Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişikliğine İlişkin Danıştay'ın Bazı Maddelerdeki Yürütmeyi Durdurma Kararı

2) Dişhekimlerinin Birden Çok Yerdeki Mesleki Çalışmalarının Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin Odalardaki Uygulamaları,

3) TEB 16. Olağan Genel Kurulunda Alınan "Dişhekimleri Odası Başkanlarına İnsan Kaynakları Yönetimi Konusunda Eğitim Verilmesi" Konusundaki Karara Yönelik Program, (Doç. Dr. Özlem Özkan)

4) Kurum Anlaşmaları,

5) Reklam ve tanıtım arasındaki farkın belirsiz olmasından kaynaklanan sorunlar ve özellikle son dönemlerde gittikçe artan sosyal medya ve İnternet ortamında reklam içerikli paylaşımlar,

6) flor uygulamasında Dişhekimi dışındaki personel çalıştırılması,

7) Türk dişhekimleri Birliği tabela standartları.

Ek Bilgi