2018 MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU BAŞLADI

TDB 24.uluslararası Dişhekimliği Kongresi meslek Sorunları sempozyumu başladı.

TDB merkez Yönetim kurulu ve yeni kurulan Mardin Dişhekimleri odasının da bulunduğu 35 oda yöneticisinin katılımıyla başlayan Meslek Sorunları Sempozyumunda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülüyor.

1. Dişhekimlerinin serbest çalışma modelleri üzerinden ortaya çıkan sorunlar ve tartışma.

- Ücretli

-Kendi adına

- Şirket ortaklığı

- Hastane içi kiralama yöntemi

- 3224 / 42 . Madde üzerine tartışma

2. KSV de gelecek, yeni durma noktamız,

e- Reçete

3. Tabela standartlarının Güncellenmesi

4. Sağlık Turizmi Yönetmeliği ve son durum üzerine değerlendirme

5. Özelden hizmet satın alma

6. Kamuda çalışan dişhekimlerinin sorunları ve mobbing

Meslek Sorunları sempozyumunda oluşturulan çalışma gurupları

A - Türkiye’nin yeni yönetim koşullarında, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının geleceği

B - Sağlıkta Dönüşüm programları (SDP) Türkiye de Ağız Sağlığını Neye Dönüştürmüştür?

C - TDB ve Odalarının Örgütlenme Modeli Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Konu başlıkları altında Çalışmalarına devam ediyor.

    Odamızı Başkan Nebil Seyfettin ve Genel Sekreter Davut Akemoğlu temsil etmektedir.

Ek Bilgi