BAŞKANLAR KONSEYİ ANKARA'DA TOPLANDI

 

TDB Başkanlar konseyi toplantısı MYK, Denetleme kurulu , 36 Oda Başkan ve Genel sekreterlerin katılımıyla Ankarada aşağıdaki gündemle toplandı.

1- Merkez yönetim kurulu çalışmaları hakkında bilgiledirme
2- 2019-2020 dönemi çalışma pogramı önerileri 
3-MYK çalışmalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşülmesi 

 
Toplantıda odamızı Başkan Nebil Seyfettin ve Genel sekreter Davut Akemoğlu temsil ediyorlar.

 

 

 

Ek Bilgi