KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik 21.06.2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürülüğe girmiştir. 

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...

Ek Bilgi