ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ VE ÇEKİRDEK KAYNAK YÖNETİM SİSTEMİ (ÇKYS)

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yürütülen Ürün Takip Sistemi kapsamında, sağlık kuruluşlarında bulunan tıbbi cihazların envanteri oluşturulmaya çalışılmakta; bu bağlamda sağlık kuruluşlarında kullanılmakta olan demirbaş niteliğindeki cihazların sisteme kayıtlarının 31.10.2019 tarihine kadar yapılması gerektiği il sağlık müdürlükleri tarafından Odalarımıza çeşitli yazılarla bildirildiği gelen yazılardan anlaşılmaktadır.

Söz konusu işlemlere esas alınacak tıbbi cihazların kapsamına ilişkin tereddütler yaşandığı Odalarımız tarafından ifade edilmektedir. Yapılan değerlendirmede, Ürün Takip Sistemine kaydı zorunlu tıbbi cihazların Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve eklerinde sağlık kuruluşu türlerine göre bulundurulması zorunlu tıbbi cihazlarla sınırlı olması gerektiği; anılan zorunluluk kapsamında olmamakla birlikte sağlık kuruluşlarında bulunan ve demirbaş listesine kaydedilmiş diğer cihazların ise sisteme kaydının ilgili sağlık kuruluşunun isteğine bağlı olarak yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ adresinden yapılacak başvurularda     e-devlet şifresi ve Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) numaralarına ihtiyaç duyulmaktadır. Dişhekiminin diplomasının arkasında bulunan ÇKYS numaraları İl Sağlık Müdürlüklerinden de edinilebilmektedir.

Konuya ilişkin Bakanlığın yapacağı yeni duyurular meslektaşlarımız ile paylaşılacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği

Hatay Dişhekimleri Odası

Ek Bilgi