SÖZ UÇAR YAZI KALIR KONULU BİLİMSEL VE GENİŞLETİLMİŞ TOPLANTI YAPILDI

Bilimsel toplantı ve Eylül ayının genişletilmiş toplantısı Hatay Dişhekimleri Odası Toplantı Salonu' nda  yapıldı.

Toplantıda Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nebil Seyfettin ve Genel Sekreteri Davut AKEMOĞLU aşağıdaki konular hakkında meslektaşlarımızı bilgilendirdiler :

•Sağlıkta Şiddet
•TDB 25. Uluslararası DişhekimliğiKongresi’ ne Katılımcı Sayısı Meslek Sorunları Sempozyumu Çalışma Grupları
•TDB Web Sitesi Yazışma Platformu
•Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik
•Ürün Takip Sistemi (ÜTS)
•Ağız ve Diş Sağlığı Haftamız
•DişhekimlerininSosyal Medya Ortamında Paylaşım Sınırları
•ÇUDİG Bu Yıl Mersin’ de
•26. TDB Uluslararası DişhekimliğiKongresi Diyarbakır’ da
•Yeni Açılan DişhekimliğiFakülteleri İle İlgili Bilgilendirme
 
Bilimsel toplantı bölümünde Prof. Dr. Dilek ÖZCENGİZ "Dişhekimliği Pratiğinde Komplikasyonlara Hukuksal Yaklaşım" söz uçar; yazı kalır" konusunda meslektaşlarımızla blgilerini paylaştı.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ek Bilgi