E-SERBEST MESLEK MAKBUZU

Meslektaşlarımız 01/06/2020 tarihinden itibaren 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) kullanmak zorundadırlar.

e-SMM işlemleri için e-imza gerekmektedir. e-imza PTT veya özel firmalardan temin edilebilmektedir. e-SMM başvurusu ve kullanımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının portalı ebelge.gib.gov.tr adresi kullanılacaktır. e-SMM makbuzu, ıslak imzalı kağıt çıktılı olarak ya da elektronik ortamda verilmesi gerekmekte olup, meslektaşlarımız bu makbuzları elektronik ortamda muhafaza ve istenildiğinde çıkarıp gösterilmek zorundadırlar. e-Serbest Meslek Makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen belgelerde gerçek tutardan farklı tutarlara yer verilmesi ve bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi veya hiç düzenlenmemiş olması halinde belgeyi düzenleyen veya almak zorunda olanlara ayrı ayrı kanunda yer alan ceza hükümleri uygulanacaktır. Meslektaşlarımızın bu dönemdeki bilgi talebi ve uygulamalardaki sorunlarında Mali Müşavirleri ile iletişimde olmaları uygun olacaktır.

Hatay Dişhekimleri Odası üyelerine uygulayacağı e-dönüşüm fiyatları tablodaki gibidir:

Teklif

Teklif Verenler

e-SerbestMeslekMak

e-İmza

Toplam

KDV Dahil

1.

RF Sistemlam Avrupa Ltd Şirketi

55

185

240

283,2

2.

GBM

100-1000 arasında paket teklifi     100-550.TL arasında

 

 

0

3.

Uyumsof

150

200

350

413

4.

TÜRMOB

160

185

345

407,1

5.

Dr.DENTES Diş Kliniği Yönetim Yazılımı

 

180 

299 

 

 

Ek Bilgi