ODAMIZDAN HABERLER

MESLEKTAŞLARIMIZA TÜRKİYE İŞ BANKASI'NDAN DESTEK K...

Türk Dişhekimleri Birliği ve Türkiye İş Bankası arasında varılan anlaşmaya göre; İş Bankası taraf...

Devamı

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLEN İLLERDE ÖZEL AĞIZ VE Dİ...

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Olağanüstü Hal İlan Edilen ill...

Devamı

T.C. Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı İlk Defa ve Yenide...

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 Yılı  İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ...

Devamı

DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ YENİ D...

22.02.2023 tarih ve 32112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 125 numaralı Cumhurbaşkanı Karar...

Devamı

DEPREM ZARARLARINA KARŞI HUKUKSAL BAŞVURU REHBERİ...

Yaşadığımız depremlerde meslektaşlarımız, aileleri ve hastalarımız olan pek çok kişi yaşamını yit...

Devamı

KIZILAY KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞI ETKİNLİĞİMİZİ GERÇ...

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK) olarak başlatılan Kızılay Kan ve Kök Hü...

Devamı

SÖYLEŞİ

SÖYLEŞİ

...

Devamı

22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ VE TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞL...

22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ VE TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞL...

        ...

Devamı

2022-2023 DÖNEMİ FERDİ KAZA SİGORTASI YENİLENDİ...

Odamız üyesi dişhekimlerinin Ferdi Kaza Sigortaları ve Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortaları 20...

Devamı

2022 YILI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ GÜNCELL...

Dişhekimlerinin 01 Ağustos 2022 tarihinden  31 Aralık 2022 tarihine kadar uygulayacakları ...

Devamı

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ

Değerli Meslektaşımız, 

  3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3’üncü maddesi (c) bendi, 1 sayılı

 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355’inci maddesinin “ç” bendi, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince; 21.01.2021 tarih ve 23642684- 010.99-133 sayılı Makam Olur’u ile Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi eki olarak yürürlüğe konulmuştur.


   Bu kapsamda 21.01.2021 tarih ve 23642684- 010.99-133 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi’nin yürürlükten kaldırılarak 01.03.2022 tarih ve E-23642684-010.99-383 sayılı Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlüğe konulmuştur. 


  Tarife eki Ek-2 “Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi” ve Ek-2A “Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi 07.03.2022 tarihinde, EK-6 “TÜRKÖK Yurt Dışı Fiyat Tarifesi’, Ek-7 “Deneysel Hayvanlar Fiyat Listesi” ve EK-8 “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberi” yayımlandığı gün yürürlüğe girecektir. 

Güncel Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat tarifesi için tıklayınız.

Ek Bilgi