Muayenehanelerde Asılması ve Bulunması Gerekenler

 
 
Zorunlu Olanlar
 
İşyeri Ruhsatı
Vergi Levhası
Çalışan diş hekimlerine ait diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin aslı veya müdürlük tarafından onaylı birer örneği duvarda asılı bulundurulur.
Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi  ( çalışan personel varsa )
Çalışma Sürelerini Gösteren Tabela
Pos Cihazı (Muayenehane açıldıktan sonra 1 ay içinde temin edilmelidir)
Serbest Meslek Makbuzu ya da Fatura
Reçete
Müdürlük tarafından onaylı Protokol Defteri
Müdürlük tarafından onaylı iki adet Teftiş ve Denetim Defteri
Serbest Meslek Kazanç Defteri
TDB Asgari Muayene ve  Ücret Tarifesi (Hastalar istediğinde gösterilmek üzere bulundurulacaktır)
Uygunluk Belgesinin aslı (Hasta Bekleme Salonunda)
Mesul Müdürlük Belgesinin aslı (Hasta Bekleme Salonunda)
Mesul Müdürün kuruluşta olmadığı durumlarda görevlendirdiği diş hekiminin ismi ile çalışan tüm sağlık personelin isimlerinin bulunduğu bir tabela, (Hasta Bekleme Salonunda)
Sağlık kuruluşu ile ilgili şikayetlerin yapılabileceği müdürlük ve meslek odasının belirlenmiş telefonlarının bulunduğu liste (Hasta Bekleme Salonunda)
 

BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ TIBBİ CİHAZ LİSTESİ

1. Diş üniti
2. Aeratör başlığı
3. Mikromotor
4. Anguldruva
5. Işınlı dolgu cihazı
6. Ultrasonic scaler(en az 5 adet yedek uçla birlikte)
7.Amalgamatör, (isteğe bağlı)
8.Otoklav (03.02.2015 tarihinden önce açılmış muayenehaneler için bu maddenin
yürürlük tarihinden itibaren iki yıl sonra zorunludur) ve poşetleme cihazı (manuel
poşetleme yapılması halinde poşetleme cihazı istenmez)
9. Periapikal röntgen cihazı veya taşınabilir röntgen cihazı (isteğe bağlı)
10. Dijital Sensör Cihazı/ fosfor plak okuyucu/ otomatik banyo cihazı/film banyo tankı
(isteğe bağlı)
11. Tedavi el aletleri (En az 5 set)
12. Kapaklı küvet (En az 1 adet)
13. Çekim aletleri
14. Muayene seti (En az 10 set)
15. Acil seti
16. Oksijen tüpü ve maskesi
17. Manşonlu tansiyon aleti ( erişkin ve çocuk boy)

 

ACİL SETİNDE BULUNMASI GEREKENLER LİSTESİ

A- Tıbbi Malzemeler

Ambu seti,
- Solunum balonu ve solunum maskeleri (erişkin ve çocuk boy)
- Airway (erişkin ve çocuk boy)
Laringoskop takımı (erişkin ve çocuk boy), (yalnızca ADSM’lerde)
Oral veya nasal entübasyon tüpleri (erişkin ve çocuk boy),(yalnızca ADSM’lerde)
4) Laringeal maske (erişkin ve çocuk boy), (yalnızca ADSM’lerde)
5) Magill pensi,(yalnızca ADSM’lerde)
6) Guide (zor hava yolu durumlarında kullanılan çubuk), (yalnızca ADSM’lerde)
7) İntraket
8) Enjektör(Muhtelif)
Turnike
Sütur seti
Flaster
Manşonlu tansiyon aleti ( 1 adet erişkin ve 1 adet çocuk boy)

B-Sarf Malzemeler


1) Kortikosteroidler
2) Antihistaminikler
3) Vasopressörler
4) Antihipertansifler (dil altı)
5) Antikolinerjik

 

Ek Bilgi