TDB BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 
BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI
(17-18 Mayıs 2024 / Ankara)
SONUÇ BİLDİRGESİ
 
Cumhuriyetimizin 100. Yılında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladığımız bu hafta düzenlenen TDB Başkanlar Konseyi’nde, mesleğimizin geleceğinin ancak ülkemizin laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak varlığını korumasıyla mümkün olacağını öncelikle belirtmek istiyoruz.
İnsan gücü planlaması yapılmadan, gereğinden fazla artırılmış kontenjanlarla, akademik alt yapısı tamamlanmadan her geçen gün yenisi açılan dişhekimliği fakültelerinden mezun olan meslektaşlarımızın olumsuz koşullarının giderilmesi adına istihdamının arttırılması amacıyla uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız, muayenehanelerde dişhekiminin yanında başka bir dişhekiminin çalışabilmesi talebimiz için gerekli yasal düzenlemenin yapılmış olmasını önemli bir kazanım olarak görüyoruz.
Bu kazanılmış hak çerçevesinde; özellikle kötü çalışma şartlarının dayatıldığı; sermayenin tekelleşip emek sömürüsünü her geçen gün acımasızca arttırmaya çalıştığı koşulların önünde durabilmek adına birlikte çalışma temellerini; çalışan ve çalıştıran dişhekimi açısından adil bir rehber olabilecek örnek sözleşme üzerinde oldukça verimli fikir alışverişleri yapıldı. Bu örnek sözleşmenin dişhekimlerinin tüm çalışma alanlarında hissedilen önemli bir boşluğu gidereceğini düşünüyoruz.
Muayenehane,  poliklinik, hastane ve merkezlerden gelen talepler doğrultusunda TDB Tabela Standartları ile ilgili düzenlemeler yapılması için gerekli çalışma başlatılmıştır.
Sağlıkta reklam; hem hekim onurunu zedelemesi hem de yanlış bilgilendirme yoluyla halk sağlığını tehdit etme riski bakımından kabul edilemez. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların mevzuatımıza ve etik ilkelerimize uygun şekilde yapılması için çalışmalarımıza devam edilecektir. TDB halkımızı ağız ve diş sağlığı konusunda bilimsel ve doğru şekilde bilgilendirmeyi her zaman ilke edinmiştir.
Meslek dışı kişilerin; ağız diş sağlığı kuruluşlarına ortak olmaması, yeni dişhekimliği fakültesi açılmaması, ssk ve bağkur’dan emekli olan dişhekimlerine de ilave ödeme verilmesi, dişhekimlerinin daha fazla sayıda ve yaygın şekilde kamuda istihdam edilmesi, muayenehane açılışında, hizmetin nitelikli sunumu ile ilgisi olmayan şartların yerine getirilmesinin istenmemesi, dişhekimlerine yeşil pasaport verilmesi, taşeron dişhekimliğinin kabul edilemez olduğu gerçeği gibi haklı taleplerimizi kararlılıkla yineliyor, gerçekleşene kadar takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.
Diğer yandan depremin üzerinden 16 ay geçmiş olmasına rağmen bölgede bir çok sorun hala çözüme kavuşturulmamıştır. İş yerini, evini kaybeden ve şehri terk etmek zorunda kalan meslektaşlarımızın tekrar geri dönmesi ve mesleğini icra etmesi için sosyal devlet olmanın gereğinin yapılmasını ve deprem bölgesinin afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz.
Ülkemizin özellikle ekonomik kriz içinde bulunduğu bugünlerde, meslektaşlarımızın mesleki etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde toplum sağlığına özverili çalışmalarıyla katkıda bulunmaya devam edeceklerine inanıyor, deprem ve sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarını saygıyla anıyoruz.
 
Ahu Eser Eset
Ankara Dişhekimleri Odası Başkanvekili
 
 
Meltem Çağın Alkan Yıldırım
TDB Merkez Denetleme Kurulu Üyesi (Kocaeli Dişhekimleri Odası Başkanı)
 
  
Mustafa Tümerdem
Diyarbakır Dişhekimleri Odası 
Genel Sekreteri
 
 
Mutlu Sezel
Aydın Dişhekimleri Odası 
Genel Sekreteri

Ek Bilgi