COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ACİL DİŞ TEDAVİSİ UYGULAMALARI VE ONAM FORMU

Türk Dişhekimleri Birliği Bilim Kurulu tarafından hazırlanan COVID-19 Pandemi  Döneminde Acil Diş Tedavisi  Uygulamaları ve Onam Formu için lütfen linki tıklayınız.

'COVID-19 Pandemi  Döneminde Acil Diş Tedavisi  Uygulamaları ve Onam Formu’ 

Ek Bilgi