2022 YILI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ GÜNCELLENDİ

Dişhekimlerinin 01 Ağustos 2022 tarihinden  31 Aralık 2022 tarihine kadar uygulayacakları

'Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi',  dişhekimliği hizmetlerinde kullanlan malzemelerin ithalata dayalı ürünler olması nedeniyle döviz kurundaki artış ve reel enflasyona bağlı diğer hizmetlerin kalemlerindeki yükselen maliyetler doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulumuz 20-21 Temmuz 2022 tarihli toplantısında güncellenmesini zaruri kılmış ve Sağlık Bakanlığı'na gönderilmiştir. 

01.08-2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir. 

2022 Yılı Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi İçin Tıklayınız..

Ek Bilgi