AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin (Bugün) 5 Mart 2024 Salı tarihli 32480 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliği ile; 

  1. Muayenehane açılışında istenen, “Deprem Dayanıklılık Raporu” alma zorunluluğu kaldırıldı. Poliklinik, Merkez ve Hastane açılışlarında mevcut binalar için deprem güvenlik raporu istenmeye devam edilecek.
  2. Muayenehane açılışı öncesinde “ön izin” alınması zorunluluğu kaldırılmış, doğrudan ruhsat başvurusu yapılması benimsenmiştir. Poliklinik, Merkez ve Hastane açılışlarında ruhsat başvurusundan önce “ön izin” alma zorunluluğu korunmuştur.
  3. Muayenehanelerde dişhekimi çalıştırılmasına ilişkin olarak 7496 sayılı kanunla getirilen değişiklik doğrultusunda dişhekimi çalıştırılabilmesine ilişkin yasak yönetmelikten çıkartılmıştır.
  4. Poliklinikler için bünyelerinde “hasta hakları birimi” oluşturulması zorunluluğu getirilmiştir.
  5. Yönetmeliğin “sağlık kuruluşlarının çalışma esaslarını düzenleyen 19. Maddesine eklenen iki yeni fıkra ile;

* Sağlık kuruluşu bünyesinde kullanılan tüm tıbbi cihaz ve sarf malzemeler için Bakanlık Ürün Takip Sistemi’nde kayıtlı olması zorunluluğu,

*  Dişhekimleri tarafından, diplomalarının veya uzmanlık belgelerinin onlara verdiği yetkiler haricinde, sertifika, yüksek lisans veya doktora belgesine dayanılarak, uzman olunduğu ilan edilerek meslek yürütülemez ve bu tür belgeler mesleğin icrasında uzmanlık belgesi olarak kullanılamayacağı, düzenlemeleri getirilmiştir.

  1. 2022 tarihli yönetmelikten önce açılmış olan sağlık kuruluşları bakımından “tıbbi donanım ve personel standartları” için öngörülen uyum süresi 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.
  2. Hastane standartları, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri, denetim ile ilgili hükümler ile uygulanacak yaptırımlarda da bazı değişiklikler yapılmıştır.
  3. Hasta kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve verilerin aktarılması ile ilgili yaptırımlarda değişiklik yapılmamıştır.
  4. Yönetmelikte yapılan değişiklikler ve getirilen yeni düzenlemeler hakkında önümüzdeki günlerde daha kapsamlı değerlendirme ve açıklamalar yapılacaktır.

5 Mart 2024 Salı tarihli Resmi Gazete için tıklayınız.

Ek Bilgi