BAŞKANLAR KONSEYİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

       

      Sağlık Bakanlığının Ağız ve Dişsağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmeliğin

değiştirilmesi yönündeki çalışmalarını değerlendirmek üzereTDB, MYK ve 35 Oda Başkanı17-18 Eylül tarihlerinde Ankara'da toplandı. 

Bu yönetmelik taslağında;

1) TDB ve Odaların yok sayıldığı,

2) Tıp alanında yaratılan sermaye birikiminin Dişhekimliğinde de elde edilmeye çalışıldığı,

3) Dişhekimliğine de büyük sermaye girişinin sağlandığı,

4) Özelleştirmeye ön hazırlık olduğu,

5) Tekelleşmenin önünün açıldığı,

6) Mesleğin asıl sahiplerinin devre dışı bırakıldığı görülmektedir.

İlgili yönetmelik hakkında Odamızın görüşlerini Nebil Seyfettin söz alarak anlattı.

Ayrıca Başkanımız gündem dışı söz alarak Hatay'da yaşanan son olaylar ve CUDİG hakkında Konseye bilgi verdi. 2 gün sürecek toplantı sonunda sonuç bildirgesi yayınlanarak bundan sonra hayata geçecek eylem planı hazırlıklarına başlandı.

Ek Bilgi