SAĞLIK NET-2 DE SON GELİŞME

HASTA SIRRININ KORUNMASI ANAYASAL HAKTIR

Sağlık Bakanlığı’nın hasta verilerini toplayabilmesine izin veren düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. 


Sağlık Bakanlığı’nın kişisel verileri toplaması

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı’na hastaların kişisel verilerini toplama izni verilmiş ancak Anayasa Mahkemesi tarafından, böyle bir hükmün kanun hükmünde kararname ile düzenlenemeyeceği gerekçesiyle iptal edilmişti. Bunun üzerine geçtiğimiz yıl Eylül ayında 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hüküm bu kez kanun olarak çıkartılmıştı. Söz konusu düzenlemenin başta Anayasa’nın 20. maddesinde güvenceye bağlanan kişisel verilerin korunması hakkı olmak üzere pek çok hakkı ihlal ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından iptali istenmiştir. 

Anayasa Mahkemesi 04.12.2014 tarihinde söz konusu iptal istemini görüşerek, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 663 sayılı KHK’ya eklenen 47.maddenin ilk üç fıkrasının iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Aynı Torba Yasa ile yine daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen KHK hükmü olan Sağlık Meslekleri Kuruluyla ilgili düzenlemenin yeniden getirilmesine ilişkin maddenin Anayasa’ya aykırılığı sebebiyle iptal istemi ise kabul edilmedi.

İptal ve yürütmenin durdurulması Kararı ile Sağlık Bakanlığı`nın hastaların kişisel verilerini toplamasının Anayasa’ya aykırı olduğu bir kez daha tespit edilmiş oldu. Anayasa Mahkemesi Kararı ile 663 sayılı KHK’nın 47. Maddesinin ilk üç fıkrası iptal edilip yürürlükleri de durdurulmuş olmakla Sağlık Bakanlığı`nın buna dayanarak veri toplamasının temeli de bütünüyle ortadan kalkmış oldu.

Ek Bilgi