TDB BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANDI

TDB Başkanlar Konseyi Toplantısı  Balıkesir Odamızın organizasyonunda Ayvalık'ta başladı.

Başta ülkemizin gündemi olmak üzere meslek sorunlarımızın tartışılacağı toplantı 2 gün sürecek.

TDB Merkez Yönetim Kurulu ve 34 oda başkan ve yöneticisi toplantı sonucunda alınan önemli kararlar kamuoyuyla bir sonuç bildirgesi ile paylaşıldı.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 
BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI
                      SONUÇ BİLDİRGESİ                      

16-17 Ekim 2015, Ayvalık/ BALIKESİR

Bugün artık, ne sağlık sisteminin nereye gittiğini ne de giderek artan meslek sorunlarımızı konuşabiliyoruz. Çünkü ülke gündemi mesleki gündemimizin önüne geçmiştir.

Tam bir hafta önce, 10 Ekim 2015 Cumartesi günü, Ankara’da "Emek, Barış, Demokrasi Mitingi"nde yapılan büyük katliamın ardından tüm Türkiye olarak yasa boğulduk.

Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısında,  silahların susması, çatışmalı ortamın bitmesi için "Demokrasi ve BARIŞ" diye haykırmaya giden yurttaşlarımız vahşice katledildi.

Bu katliam, barış istemeye dönük cesaretimizi kırmaya, korku imparatorluğunu büyütmeye yöneliktir.

Son yıllardaki politik söylem ve uygulamalar, ortak yaşam irademizi zayıflatmakta, tüm ülke insanlarımızı ayrıştırmakta, iç barışımızı tehlikeye düşürmektedir.

Bu coğrafya kadim kardeşliklerin coğrafyasıdır. Bu kardeşlik duyguları gün geçtikçe zayıflamakta, toplumsal kesimler birbirine düşmanlaşmaktadır. Ülkemizi bu kaos ortamına sürükleyen baskıcı yönetime karşı etnik, kültürel, dinsel ve siyasi farklılıklarımızın getirdiği zenginlikler korunarak, kutuplaşmalara fırsat vermeyip, kardeşliğe ve barışa sarılmalıyız.

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları olarak tüm bu yaşadıklarımızdan dolayı öfkeliyiz, kaygılıyız, üzgünüz, isyandayız...

Acımız çok büyük ve yaramız hâlâ kanıyor.

Yapanın yanına kâr kaldığı bir ülkede  hukuk, adalet, eşitlik olmayacağı gibi gerçek bir sağlık hizmeti de olamaz.

Bu nedenle siyasilerden derhal durumun aydınlatılmasını, ülkemizin Ortadoğu bataklığına çekilmesine izin vermeyip  toplumu içinde bulunduğu kaotik ortamdan çıkarmalarını talep ediyoruz.

Tüm demokratik kurum ve kuralların işlediği,  emeğin değerini bulduğu, eşitlik, özgürlük gibi evrensel insan haklarının  gözetildiği bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bu umudumuz kıyıya vurmadan toplumsal ve mesleki sorunlarımızın çözümü için cesaretimizi yitirmeden, yaşananları unutmadan,  demokrasi yolunda mücadeleye devam edeceğimizi tekrarlıyoruz.

Güneşli sabahlara uyanıp aydınlık bir geleceğe yürümek dileğiyle terörün her türlüsünü ve şiddeti kınıyoruz.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI
BAŞKANLAR KONSEYİ

Ek Bilgi