ÜRÜN TAKİP İSTEMİ

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Tıbbi Cihaz Sektörel

Hizmetler Daire Başkanlığı yetkililerince Ürün Takip Sisteminin (ÜTS) meslektaşlarımız tarafından aktif kullanabilmesine yönelik bilgilendirme beklentisi ile yapılan toplantı 8 Şubat 2018 tarihinde TDB Akademi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıda daha çok sistemin dişhekimliği malzemelerinin ithalatında kalite kontrolüne olanak sağlayacağı üzerinde durulurken, Ürün Takip Sisteminin bilgi işlem ayağının yeterince oluşturulamadığı o nedenle sisteme şimdilik ön başvuru yapılabildiği ifade edilmiştir.

Ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna, https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ adresinden başvuru yapabilmek için e-devlet şifresi ve Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) numaralarına ihtiyaç duyulmaktadır. Dişhekiminin diplomasının arkasında bulunan ÇKYS numaralarının İl Sağlık Müdürlüklerinden de edinilebileceği bilgisi verilmiştir.

Sisteme ön başvurudan sonra Bakanlığın yeni bir duyurusuna kadar yapılacak herhangi bir işlem olmadığı gibi mevcut durumun herhangi bir zorunluluk veya yaptırımı da bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin Bakanlığın yapacağı yeni duyuru meslektaşlarımız ile paylaşılacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği
Hatay Dişhekimleri Odası

Ek Bilgi