EMEĞE İNSANA HEKİME SAYGI, SAĞLIKTA ŞİDDETE SON!

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan meslektaşımız Dişhekimi Hamdi GÖREN Görevi Başında 18 Yaşındaki Bir Hastası Tarafından Bıçaklanarak Yaralandı.

Bu vahim duruma  karşı tepkilerimizi Hatay Ağız Diş Sağlığı Merkezi önünde Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu, Hatay Tabip Odası ve diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte bir basın açıklamasıyla dile getirdik.

Basın Açıklaması Metni:

HİÇ BİTMEYEN HÜZÜN;

     "Sağlıktan Şiddet Hız Kesmeden Devam Ediyor; Dün Bursa'daydı, Yarın Nerede? "

       Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli meslektaşımız Dişhekimi Hamdi Gören’in 18.09.2019 tarihinde   18 yaşındaki bir hastası tarafından bıçakla yaralanmasını derin bir üzüntü ve endişeyle öğrendik.Çok daha vahim sonuçlar doğurabilecek bu olay sonrası hastanede tedavi altına alınan meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz.Sabah işe gitmek için evinden çıkıp,  iş yerinde şifa vermek için çabaladığımız insanlar tarafından  acımasızca saldırıya uğramayı hak etmiyoruz ve kabul etmiyoruz…

       Hiç bir meslek grubu daha yoktur ki insan için bu kadar emek verirken, fedakârlık yaparken karşılığında fiziksel ve psikolojik şiddet görsün…  Sağlık ile şiddet kelimelerinin hiç yan yana gelmemesi gerekirken, biz sağlık çalışanlarının "hedef" haline getirildiği ve hekimlik mesleğinin değersizleştirildiği bir ortamı maalesef yaşıyoruz.

       2002 yılından itibaren ülkemizde uygulanan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” (SDP) ile birlikte sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında sayısal artışın yanı sıra çok sık ölüm olayları da yaşanır hale gelmiştir.  Mevcut sistem; sağlık hizmetini meta,    hastaya ise müşteri olarak yaklaşmaktadır. 

Bu sistemde nitelik değil, nicelik esastır ve ne yazık ki  bu durum hekim ile hastayı "düşmanlar" gibi karşı karşıya getirmektedir.

       Çok üzülerek söylüyoruzki,  yine biz haklı çıktık….

       Artan şiddet; sonuçları açısından da sağlık çalışanları için önemli mesleki bir risk olmanın da ötesinde toplumsal bir sorun olarak kendini göstermektedir.    Bu nedenle sağlık ortamında yaşanan şiddetin yaygınlığı   toplumsal cinnet gibi  ürperten davranış olağanlığını biz sağlık çalışanlarına yaşatmaktadır.   Dolayısıyla  temelinde mevcut  sağlık sistemi ve  toplumda yaşanan  diğer genel sorunların da  iç içe olduğu bilinmektedir.

        Şiddeti önlemek için hayatın her alanında şiddet dilinden vazgeçmeli, şiddet kullananlara karşı etkili ve caydırıcı olmayan mevcut düzenlemeler yerine Sağlık Meslek Birliklerinin hazırladıkları yasa tasarısı bir an önce  hayata geçirilmelidir.      Sayın Sağlık Bakanı ve  Sayın Adalet Bakanını gerekli tedbirleri almak üzere birkez daha sorumluluğa davet ediyoruz.

        Yönetsel, hukuksal,    mesleki ve toplumsal bağlamda çok yönlü ele alınması gereken "Sağlıkta Şiddet" konusunda kapsamlı çözüm önerilerimizi içeren TDB 25.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları Sempozyumu  ‘Sağlıkta Şiddet ve  Önlenmesi’   Çalışma Grubu raporumuzu kamuoyunun   ve    yetkililerin   dikkatine   sunuyoruz.

        Yaşanan bu vahim olayı bir kez daha şiddetle kınıyor,   sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uygulanmasının önlenmesi için   gereken her türlü hukuki ve idari tedbirin eksiksiz olarak alınması talebimizi ve şiddet karşısında tüm meslektaşlarımız ile sağlık çalışanlarının yanında   duracağımızı   bir kez   daha   yineliyoruz.

         Saygılarımızla  kamuoyuna duyururuz.

 

 

 TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ                                             HATAY DİŞHEKİMLERİ ODASI

 

                                                                                                      

 

Ek Bilgi